Valmieras pilsētas telpu futbola čempionāta nolikums

1. ČEMPIONĀTA MĒRĶIS

1.1. Noskaidrot Valmieras pilsētas stiprāko komandu telpu futbolā.
1.2. Popularizēt telpu futbolu Valmierā.
1.3. Veicināt aktīvo dzīvesveidu kā vislabāko brīvā laika pavadīšanas veidu.

2. NORISES LAIKS UN VIETA
2.1. 2015.gada decembris – 2016.gada Marts, Valmieras Pārgaujas ssk. sporta zāle. Spēles notiks sestdienās no 10.00 līdz 18.00.

2.2. 1.Posms 05.12.2015 plkst 10.00. Valmieras Pārgaujas ssk. sporta zāle

2.3. 2.Posms 09.01.2016. plkst 10:00 Valmieras Pārgaujas ssk. sporta zāle

2.4. 3.posms 27.februāris. plkst 10:00 Valmieras Pārgaujas ssk. sporta zāle

2.5. 4.noslēguma posms 5.marts plkst 10:00 Valmieras Pārgaujas ssk. sporta zāle
3. ČEMPIONĀTA VADĪBA

3.1. Sacensības rīko biedrība “SK Spēks” un biedrība “Valmieras futbola klubs”

4. DALĪBNIEKI

4.1. Čempionātā drīkst piedalīties jebkura persona neatkarīgi no dzimuma un kura nav dzimusi vēlāk par 2001. gada 1. janvāri

4.2.Čempionātā aizliegts spēlēt spēlētājiem, kuri 2015. gada sezonā ir vai ir bijuši pieteikti Latvijas vai citas valsts pēc spēka divu spēcīgāko futbola līgu čempionātiem un spēlētājiem kuri 2015./2016. gada sezonā ir vai ir bijuši pieteikti Latvijas vai citas valsts pēc spēka divu spēcīgāko telpu futbola līgu čempionātiem.

4.2.1 Aizliegums neattiecas uz spēlētājiem kuri 2015. gada sezonā Latvijas Futbola Federācijas (LFF) Komanda.lv 1. Līgas turnīrā Valmiera Glass FK sastāvā ir bijuši pieteikumā mazāk par 10 spēlēm.

4.2.2. Aizliegums neattiecas uz spēlētājiem kuri 2015./2016. gada sezonā Latvijas telpu futbola asociācijas (LTFA) 1.līgas turnīrā Valmiera Glass FK/SKS sastāvā ir aizvadījuši mazāk par 50% spēļu

4.2.3. Aizliegums neattiecas uz spēlētājiem kuri uz 2016. gada 1.aprīli nav sasnieguši 18 gadus un uz 2015. gada 1.decembri sasnieguši 35 gadus

4.3. Ja pretiniekam rodas aizdomas par (4.2., 4.2.1., 4.2.2. vai 4.2.3. punktos) minēto ierobežojumu pārkāpumiem, tad 24h stundu laikā pēc spēles ir jaiesniedz rakstisks protestes, un jaiemaksā 10 eur* drošības nauda.

*drošības nauda tiks atgriezta, pozitīva lēmuma rezultātā

4.3.1. Komandai vai spēlētājam personīgi ir pienākums pierādīt pretējo.

4.3.2. Nepierādot komanda saņem tehnisko zaudējumu 0:5

4.3. Spēlētājiem obligāti jābūt telpu futbola apaviem, pretējā gadījumā spēlētājs pie sacensībām netiks pielaists (kājsargi pēc brīvas izvēles).

5. PIETEIKUMI

5.1. Komandas pieteikumu sūtīt brīvā formā un elektroniski uz čempionāta organizatoru e-pastu (uldispucitis@gmail.com), vai pa tālruni: 26389887 ne vēlāk kā piecas dienas pirms attiecīgā posma.

5.2. Čempionātā piedalās ne vairāk kā desmit komandas.

5.3. Uz katru posmu ir jāpiesakās atsevišķi, ja vien nav samaksāta dalības maksa par visiem (četriem) posmiem uzreiz.

5.3.1. Ja uz nākamajiem posmiem (2.,3.,4.,) piesakās jaunas komandas un komandu skaits pārsniedz 10, priekšroka būs tiem kuri vairāk spēlējuši iepriekšējos posmos.

5.4. Komanda čempionātam var pieteikt ne mazāk kā 6 spēlētājus. Čempionāta laikā drīkst pieteikt jaunus spēlētājus, kā arī mainīt pieteikumā esošos spēlētājus.

5.5. Spēlētājs čempionāta laikā drīkst spēlēt un būt pieteikumā tikai vienā komandā.

5.6. Turnīra dienā, pirms komandas pirmās spēles, ir jaizpilda rakstisks pieteikums kurā jāuzrāda spēlētāja vārds, uzvārds, dzimšanas dati un paraksts par veselības stāvokli, kā arī komandas vadītāja koordinātes un paraksts. Pieteikumā jauzrāda arī oficiālās personas (max 2) kuras var atrasties tehniskajā zonā(uz soliņa).

5.7 Parakstot pieteikumu, dalībnieki piekrīt Valmieras telpu futbola čempionāta nolikumam un uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli.

6. Dalības maksa

6.1. Dalības maksa par vienu posmu ir EUR 50.00 Čempionātā tiek plānotas 4 posmi. Nesamaksājot dalības maksu, komanda nedrīkst spēlēt un saņem tehnisko zaudējumu 0:5.
6.2. Dalības maksas tiek izlietotas laukumu īrei, tiesnešu darba apmaksai, balvu fondam, informatīvā atbalsta nodrošināšanai un organizatoriskiem izdevumiem.

6.3. Dalības maksa par konkrētu posmu komandām ir jāsamaksā līdz pirmajai spēlei konkrētjā posmā. Ja komanda nav samaksājusi dalības maksu līdz pirmajai spēlei turnīra organizatoram ir tiesības izslēgt komandu no čempionāta vai piešķirt zaudējumus spēlēs kuras komanda ir aizvadījusi.

7. Čempionāta rīkošanas kārtība

7.1.Čempionāts tiek rīkots atbilstoši FIFA telpu futbola spēles noteikumiem. (Izņemot 7.6., 7.9.)

7.2 Maiņu skaits – neierobežots;

7.3. Komandai ir tiesības ņemt 1-nu minūtes pārtraukumu katrā spēlē.

7.4. Komandas katrā posmā izspēlē apļa turnīru vai tiek sadalītas grupās, kuru skaits atkarīgs no pieteikto komandu skaita. ( Līdz 7 komandām, spēlējam apli, ja 8+ tad dalām divās grupās)

7.5.Katra nākamā posma grupas tiek sadalītas pēc iepriekšējā posma komandu izcīnītajām vietām(A.grupa-1,4,5,8,10;B.grupa-2,3,6,7,9). Izņemot pirmā posma grupas kuras sadala turnīra organizators pēc iepriekšējā gada rezultātiem un komandu spēku samēriem.

7.6. Sākot ar ceturto sodu tiek izpildīti (10m) soda sitieni.

7.7. Ja komanda vienas spēles laikā saņem divas sarkanās kartītes tad komanda spēlē trīs spēlētāju sastāvā (vārtsargs un divi laukuma spēlētāji.) Nākamā spēle jāizlaiž.

7.8. Spēlē izmanto 4. izmēra telpu futbola bumbu.

7.9. Spēles ilgums 1×15 minūtes.

7.10. Spēlētāju maiņas var veikt, neapstādinot spēli. Maiņas laikā abiem spēlētājiem jānomainās tehniskās zonas ietvaros. Ja komandai uz laukuma ir vairāk spēlētāju nekā noteiktais spēlētāju skaits, liekais spēlētājs saņem dzelteno kartīti.

7.11. Ja spēlētājs čempionāta laikā saņem divas dzeltenās kartītes atsevišķās spēlēs, tad spēlētājam ir jāizlaiž nākošā spēle pēc tās spēles, kurā tika saņemta otrā dzeltenā kartīte.

7.16. Ja spēlētājs vienā spēlē saņem divas dzeltenās kartītes vai uzreiz sarkano kartīti, tad spēlētājs tiek noraidīts no laukuma, un spēlētājam ir jāizlaiž nākošā spēle. Pēc sarkanās kartītes saņemšanas komanda nākamās 2 minūtes spēlē mazākumā.(3 laukuma spēlētāju sastāvā)

7.17. Ja pārkāpumi kas minēti 7.15. un 7.16. punktos tiek pārkāpti posma pēdējā spēlē, tad jaizlaiž nākamā posma vai nākamās sezonas pirmā spēle.

7.18. Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli sacensību laikā.

7.19. Spēlēs pēdējās 2 minūtes (13. – 15. minūte) tiek spēlēts tīrais spēles laiks.

7.20. Ja izslēgšanās spēles beidzās ar neizšķirtu tiek izpildīti (6m) soda sitieni. Soda sitienus izpilda trīs spēlētāji no katras komandas. Pēc ceturtā soda sitiena var atkārtoties soda sitienu izpildītāji.

7.21 Spēles laikā, tehniskajā zonā(uz soliņa) drīkst atrasties spēlētaji kuri ir komandas oficiāljā pieteikumā un ir saģērbušies komandas formā un spēles apavos, un komandas oficiālās personas.

8. Tiesneši

8.1. Spēles tiesā organizatoru nozīmēti tiesneši. Komandu lūgumus par tiesnešu maiņu uz nozīmēto spēli nepieņem. Tiesneša lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu pilnvarotās personas.

9. Uzvarētāju noteikšana čempionātā

9.1. Vietas nosaka pēc lielākās izcīnīto punktu summas. Par uzvaru 3p, neizšķirtu 1p, zaudējumu 0p.

9.2. Gadījumā ja divām komandām ir vienāds punktu skaits tad skatās:

9.2.1. savstarpējo spēli;

9.2.2. vārtu starpību visās spēlēs;

9.2.3. vairāk uzvaru visās spēlē;

9.3. Gadījumā, ja vairāk kā divām komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir:

9.3.1. labākā vārtu starpība savstarpējās spēlēs;
9.3.2. vairāk uzvaru visās spēlēs;
9.3.3. labākā vārtu starpība visās spēlēs;
9.3.4. lielāks vārtu guvums visās spēlēs;

9.3.5.gadījumā, ja visi iepriekš nosauktie rādītāji ir vienādi tad tiek izpildīti 3 soda sitieni.

9.4. Par Valmieras telpu futbola čempionu kļūst komanda kura sasniegusi labākos rezultātus 4. Posmu kopvērtējumā.

9.5. Gadījumā, ja komandu kopvērtējumā, pēc visiem posmiem, komandām ir vienāds punktu skaits tad augstāk ir komanda, kura pēdējā posmā ir ieņēmusi augstāku vietu.

9.6. 1.-3. vietas ieguvušās komandas katrā posmā saņems diplomus un kausus, bet futbolisti medaļas.

9.7. 1.-3. vietas ieguvušās komandas kopvērtējumā saņems diplomus un kausus, bet futbolisti medaļas.

9.7.1. Ar medaļām tiek apbalvoti 1.-3.vietu pārstāvji, 14 cilvēki no katras komandas.

10. Disciplinārsodi

Par rupjiem disciplīnas pārkāpumiem (lamāšanās uz tiesnesi, draudu izteikšana, tīša sišana citiem spēlētājiem, tiesnesim vai līdzjutējiem, alkohola lietošana spēles laikā u.tml.) spēlētājam un komandas oficālajām personām var tikt piemērots disciplinārsods.

10.1. Disciplinārsodu veidi:
10.1.1. naudas sods EUR 20-50;
10.1.2. diskvalifikācija uz atsevišķām spēlēm;
10.1.3. diskvalifikācija uz visu čempionātu;

10.2. ja nekārtībās tiek iesaistīta visa komanda, un ja tā nav pirmā reize, tad čempionāta rīkotājiem ir tiesības nekārtību izraisījušo komandu diskvalificēt no čempionāta.

10.3. Neizciešot disciplinārsodu, spēlētāja pārstāvētā komanda netiek pielaista pie nākošajām spēlēm un komandai tiek piešķirti tehniskie zaudējumi.

10.4. Par disciplināro sodu apmēru un piespriešanu lemj, disciplinārā komisija kurā ietilpst visi čempionātā iesasitītie tiesneši un organizatoru pārstāvji (U.Pūcītis un A.Putniņš)

10.5. Spēļu norises vietās kategoriski aizliegts ienest un lietot alkoholiskos dzērienus un citus apreibinošos līdzekļus. Šī noteikuma pārkāpšana var būt par iemeslu disciplinārsodu piemērošanai komandai, kā arī citām LR likumdošanā paredzētajām sankcijām.